Acc khởi đầu Genshin

Tìm kiếm

Bỏ trống tùy ý

#212071
60,000đ
26
asia
6
Banner Nhân Vật 6T UID:856732971)~Kazuha|Jean~[*1|Sayu*2|Yanfei|Chongyun|Noelle*4|Bennett|Fischl|Ningguang|Razor]
#212070
60,000đ
10
asia
9
Banner Nhân Vật 6T UID:832350771)~Kazuha|Diluc~[*2|Gorou|Thoma|Sara|Sayu*1|Yanfei|Rosaria|Xinyan*1|Sucrose|Noelle*5|Ningguang|Beidou|Razor]
#212069
60,000đ
10
asia
7
Banner Nhân Vật 7T UID:832189229)~Dehya|Kazuha~[|Yun Jin*1|Sara|Yanfei|Rosaria|Diona|Noelle*1|Bennett*3|Ningguang*1|Beidou*1|Razor]
#212068
60,000đ
10
asia
10
Banner Nhân Vật 6T UID:832135712)~Kazuha|Diluc~[*2|Yun Jin|Sayu*1|Rosaria|Diona|Sucrose|Noelle*5|Bennett|Fischl|Beidou*1|Xiangling|Razor*1]
#212067
60,000đ
10
asia
10
Banner Nhân Vật 7T UID:832180793)~Tighnari|Kazuha~[*1|Kaveh|Thoma|Sara|Sayu|Rosaria|Xinyan|Sucrose*2|Noelle|Bennett*2|Beidou|Xiangling|Razor]
#212066
60,000đ
10
asia
7
Banner Nhân Vật 7T UID:832214574)~Kazuha|Diluc~[*2|Gorou|Sara|Sayu*1|Yanfei|Sucrose*1|Noelle*2|Bennett*2|Beidou*1|Razor*1]
#212065
60,000đ
26
asia
8
Banner Nhân Vật 4T UID:856732618)~Kazuha|Diluc~〖Barbara*1〗[*1|Yun Jin*1|Sara|Sayu*1|Yanfei*1|Chongyun|Noelle*2|Bennett|Fischl|Ningguang*2]
#212064
60,000đ
7
asia
7
Banner Nhân Vật 2T UID:832203896)~Dehya|Kazuha~[|Yun Jin|Sayu*1|Yanfei|Xinyan|Diona|Sucrose*1|Noelle*2|Bennett*2|Ningguang*1|Razor]
#212063
60,000đ
10
asia
8
Banner Nhân Vật 6T UID:832360417)~Dehya|Kazuha~[*2|Gorou|Sara*1|Sayu*3|Yanfei|Rosaria|Noelle*1|Bennett*2|Ningguang|Razor*1]
#212062
60,000đ
8
asia
7
Banner Nhân Vật 5T UID:832183181)~Dehya|Kazuha~[|Sara|Sayu*1|Yanfei|Xinyan*1|Noelle*1|Bennett*1|XingQiu*1|Xiangling*1|Razor*2]
#212061
60,000đ
10
asia
9
Banner Nhân Vật 7T UID:832139329)~Tighnari|Kazuha~[|Yun Jin*2|Thoma|Sara|Sayu*1|Yanfei|Rosaria|Sucrose|Noelle*1|Bennett*1|Razor]
#212060
60,000đ
10
asia
9
Banner Nhân Vật 5T UID:832211620)~Kazuha|Jean~[|Yun Jin|Thoma|Sara|Sayu*2|Yanfei|Rosaria|Sucrose*1|Noelle*1|Bennett*1|Beidou*2|Razor]