Acc khởi đầu Genshin

Tìm kiếm

Bỏ trống tùy ý

#212083
60,000đ
10
asia
10
Banner Nhân Vật 3T UID:831947738)~Tighnari|Kazuha~[Heizou|Thoma|Sara|Sayu*1|Yanfei*1|Rosaria|Diona|Noelle*2|Bennett|Ningguang*1|Beidou|Xiangling*1]
#212082
60,000đ
10
asia
10
Banner Nhân Vật 4T UID:831947767)~Kazuha|Mona~[Lynette|Faruzan|Candace*1|Thoma*1|Sayu|Diona|Sucrose|Chongyun|Noelle|Bennett*3|Ningguang*2|Beidou|Razor|Barbara]
#212081
60,000đ
10
asia
9
Banner Nhân Vật 10T UID:842138144)~Ayaka|Mona~[Candace|Heizou*2|Thoma|Sayu*2|Yanfei|Chongyun*1|Noelle|Bennett*1|Ningguang*1|Beidou|Xiangling*1|Razor]
#212080
60,000đ
10
asia
9
Banner Nhân Vật 8T UID:842133563)~Dehya|Ayaka~[Lynette|YaoYao|Heizou*2|Yun Jin|Sayu|Xinyan|Chongyun|Noelle|Fischl*1|Ningguang|Beidou|Xiangling*1]
#212079
60,000đ
10
asia
12
Banner Nhân Vật 9T UID:842119724)~Ayaka|Jean~[Lynette|Heizou*2|Shinobu|Yun Jin|Sayu|Rosaria|Sucrose|Chongyun|Noelle*1|Fischl*1|Ningguang*1|XingQiu|Xiangling*1|Barbara*1]
#212078
60,000đ
10
asia
12
Banner Nhân Vật 10T UID:842117659)~Ayaka|Jean~[YaoYao*1|Layla|Candace*1|Collei|Heizou*1|Yun Jin|Rosaria*1|Sucrose|Chongyun*1|Noelle|Bennett|Ningguang|Beidou*1|Xiangling|Barbara]
#212077
60,000đ
10
asia
11
Banner Nhân Vật 9T UID:842113501)~Dehya|Ayaka~[YaoYao|Layla|Candace|Heizou*1|Gorou|Thoma|Rosaria|Chongyun*2|Noelle|Fischl|Ningguang|Beidou|Xiangling*1|Razor|Barbara]
#212076
60,000đ
12
asia
6
Banner Nhân Vật 1T UID:855452200)~Lyney|QiQi~[Lynette|Collei|Gorou*1|Thoma|Yanfei|Noelle|Bennett*1|Beidou|Razor*1|Barbara]
#212075
60,000đ
10
asia
4
Banner Nhân Vật 4T UID:856750519)~Lyney|Jean~[Yanfei|Noelle|Bennett|XingQiu*1|Razor*1|Barbara*1]
#212074
60,000đ
12
asia
7
Banner Nhân Vật 3T UID:855488071)~Lyney|Keqing~[Heizou|Gorou|Noelle*3|Bennett*1|XingQiu|Beidou*1|Xiangling|Razor]
#212073
60,000đ
10
asia
5
Banner Nhân Vật 2T UID:854672205)~Lyney|Jean~[Lynette|Yanfei*1|Xinyan|Diona*1|Noelle*1|Bennett*1|Xiangling|Razor*3]
#212072
60,000đ
10
asia
9
Banner Nhân Vật 1T UID:848508493)~Lyney|QiQi~[Faruzan*1|Heizou|Thoma|Sucrose|Noelle|Bennett*2|Fischl|Beidou|Xiangling|Razor|Barbara*1]