Acc khởi đầu Genshin

Tìm kiếm

Bỏ trống tùy ý

#212099
60,000đ
12
asia
8
Banner Nhân Vật 1T UID:855492603)~Lyney|Tighnari~[Lynette|Faruzan|Dori|Collei|Gorou|Sucrose|Noelle*2|XingQiu|Razor|Barbara*1]
#212098
60,000đ
12
asia
7
Banner Nhân Vật 3T UID:855450899)~Lyney|QiQi~[Faruzan|Yun Jin|Noelle|Bennett*1|XingQiu|Xiangling|Razor*2|Barbara*1]
#212097
60,000đ
12
asia
9
Banner Nhân Vật 3T UID:855480987)~Lyney|QiQi~[Gorou*1|Diona|Sucrose|Noelle*1|Bennett|Fischl|Ningguang|XingQiu|Beidou|Razor*1]
#212096
60,000đ
12
asia
7
Banner Nhân Vật 2T UID:855494761)~Lyney|QiQi~[Lynette|Faruzan|Sara|Sucrose|Noelle*2|Bennett*1|Ningguang|Xiangling]
#212095
60,000đ
12
asia
5
Banner Nhân Vật 3T UID:855492453)~Lyney|QiQi~[Faruzan|Heizou|Noelle*1|Ningguang|XingQiu|Beidou|Razor*2|Barbara]
#212090
60,000đ
12
asia
6
Banner Nhân Vật 3T UID:855470323)~Lyney|QiQi~[Lynette|Faruzan|Gorou|Noelle*1|Ningguang*1|Xiangling|Razor*2]
#212089
60,000đ
12
asia
6
Banner Nhân Vật 1T UID:855483688)~Lyney|QiQi~[Yun Jin|Thoma*1|Yanfei|Sucrose|Noelle*1|Bennett*1|Beidou]
#212088
60,000đ
10
asia
9
Banner Nhân Vật 2T UID:835595328)~Venti|QiQi~[YaoYao|Faruzan|Collei*1|Heizou|Sara|Sayu*2|Chongyun|Noelle|Ningguang*2|Xiangling*2|Razor|Barbara]
#212087
60,000đ
10
asia
9
Banner Nhân Vật 3T UID:835593199)~Venti|Jean~[Faruzan|Heizou*1|Yun Jin*1|Gorou|Rosaria|Noelle|Fischl|Ningguang|Beidou|Razor*1|Barbara*1]
#212086
60,000đ
10
asia
12
Banner Nhân Vật 1T UID:835592505)~Venti|Jean~[YaoYao|Faruzan|Collei|Heizou|Shinobu|Yun Jin|Gorou|Rosaria|Diona|Chongyun*2|Noelle|Bennett*1|Beidou|Barbara]
#212085
60,000đ
10
asia
11
Banner Nhân Vật 2T UID:833605319)~Dehya|Zhongli~[Lynette|Shinobu|Gorou|Sayu|Yanfei*2|Rosaria|Xinyan|Diona*2|Sucrose*2|Noelle|Bennett*1|Ningguang|Xiangling*1|Razor]
#212084
60,000đ
10
asia
6
Banner Nhân Vật 5T UID:855464603)~Kazuha|Mona~[Collei|Shinobu|Yanfei|Noelle*2|XingQiu|Xiangling*1]